ALBLASSERDAM/MOLENLANDEN • Op uitnodiging van Lions Club Alblasserwaard Souburgh heeft professor Jan Rotmans donderdagavond 20 april vanuit zijn in coronatijd geschreven boek ‘Omarm de Chaos’ in cultureel centrum Landvast een spiegel voorgehouden.

“Er is sprake van een aantal grote crises, lastig voor onze samenleving, maar heel erg nodig om te bereiken dat we een transitie in zullen gaan naar een volhoudbare en weer stabiele samenleving”, betoogde Rotmans. Een disbalans tussen mens en natuur, die mogelijk leidt tot een volstrekt onhoudbare samenleving, ons jagen naar ‘groei over groei’, ons denken dat alleen materie ons geluk brengt, het zal er volgens Rotmans toe leiden dat de opwarming van de aarde de gewenste 1,5 graad Celsius overschrijdt naar 2 en wellicht wel 3 graden.

 

Hij betoogde dat we moeten gaan voelen dat het anders moet. “En als 29% van onze samenleving begrijpt en voelt dat het anders moet, dan betekent dat het omslagpunt om te bereiken dat de andere 75% ook komt. Dat is dus wat we een transitie noemen.”

Volgens de professor passen daar nieuwe wetten en regels bij en moet er aan drie knoppen ‘gedraaid’ worden: beleid, technologie en gedrag. “Er moeten andere sociale normen ontstaan. Zoals we destijds elkaar leerden stoppen met roken, moeten we elkaar er nu op gaan aanspreken dat alléén maar méér en méér niet vol te houden is voor ons voortbestaan.”

Ook deze regio moet volgens Rotmans veranderen. De regio heeft volgens hem vele potenties om een succesvolle transitie te bewerkstelligen, te beginnen bij een transitie binnen de agrarische sector, die verreweg de grootste gebruiker en beheerder is van de ruimte in deze regio.

 

“Extensivering, teelt van bio {vezel)gewassen en het verwerken hiervan en maken van producten voor onze woningbouw, verder professionaliseren van de sector natuur en recreatie, het zal allemaal kunnen leiden naar nieuwe verdienmodellen waarbij evenwicht tussen mens en natuur voorop staat”, aldus Rotmans. “We moeten de druk op onze open ruimte nu snel in beleid gaan vertalen.”

Professor Rotmans is van harte bereid hierbij de helpende hand uit te steken, zei hij tegen de aanwezige burgemeester en raadsleden van Molenlanden.

Nieuwe verdienmodellen, het opschalen van kringlooplandbouw, recreatie en toerisme, enzovoorts, kan binnen een in de regio te vestigen Agri & Food Campus een versnelling krijgen: wetenschap, techniek en praktijk slaan de handen ineen. Gesteund door beleid wordt een nieuwe respectvolle samenleving opgebouwd, een brede welvaart, een koppeling van welvaart en welzijn. ln de komende Regiodeals met de provincie moeten initiatieven hierbij financieel ondersteund worden.

      

in het nieuws : https://www.hetkontakt.nl/klaroen/nieuws/345923/thema-avond-lionsclub-in...